CUENCA TERRA 45 X 45

<img src="https://saxs.com.gt/wp-content/uploads/2018/02/cotizar_v2.png">